Μισθοδοσία Επιχειρήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Δείτε περισσότερα για την S.I.ROUSSOS & PARTNERS

Μισθοδοσία Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης. 

  • Ανάληψη και εκπλήρωση όλων των Ασφαλιστικών και Εργατικών υποχρεώσεων
  • Κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας επιχειρήσεωνπάσης φύσεως
  • Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού των εταιρειών
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση διαφόρων αμοιβών και κινήτρων
  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
  • Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας

Μοιραστείτε το