Ως επιχείρηση που έχω αναστείλει τη λειτουργία μου με εντολή του κράτους δικαιούμαι κάποιες φοροελαφρύνσεις και ποιες είναι αυτές;

SIGN-IN