Η αναστολή των δόσεων δανείων προς τις τράπεζες ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις ή και τα φυσικά πρόσωπα;

SIGN-IN