Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έκλεισε προσωρινά με κρατική εντολή ή σε επιχείρηση που πλήττεται και έγινε αναστολή της Σύμβασής μου. Πώς θα πληρώσω στα τέλη Μαρτίου το ενοίκιο μου;

SIGN-IN