Είμαι εργαζόμενος και εργάζομαι σε εστιατόριο το οποίο έχει κλείσει με κρατική εντολή αλλά εργάζομαι και αλλού, χωρίς να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ΚΑΔ. Δικαιούμαι να πάρω το επίδομα ;

SIGN-IN