Είμαι εργαζόμενος και δουλεύω με μερική απασχόληση σε επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή. Θα πάρω και εγώ τα 800 €;

SIGN-IN