Εάν ένας εργαζόμενος, κάνει οικειοθελή αποχώρηση, επηρεάζει την επιδότηση της επιχείρησης η οποία είναι σε προσωρινή αναστολή;

SIGN-IN