Δεν εντάσσομαι σε καμία από τις κατηγορίες των ΚΑΔ αλλά έχω μείωση τζίρου. Μπορώ να λειτουργήσω με λιγότερο προσωπικό;

SIGN-IN