Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται η επιχείρησή μου/δραστηριότητά μου στους ΚΑΔ που θα ενισχύσει η Πολιτεία αφού η δουλειά μου σταμάτησε τελείως;

SIGN-IN