ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αφορά εργαζομένους που εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με απόφαση του Ελληνικού κράτους

Μάρτιος 29, 2020

Ανήκω στους χρόνια πάσχοντες και εργάζομαι σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Μπορώ να λάβω άδεια και τι είδους;

Μπορείτε να λάβετε ειδική άδεια, εφόσον ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Ενημερώνετε άμεσα τον εργοδότη για την κατάσταση της υγείας σας. Σε αυτήν την περίπτωση η αμοιβή […]
Μάρτιος 29, 2020

Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έκλεισε προσωρινά με κρατική εντολή ή σε επιχείρηση που πλήττεται και έγινε αναστολή της Σύμβασής μου. Πώς θα πληρώσω στα τέλη Μαρτίου το ενοίκιο μου;

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, θα μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος […]
Μάρτιος 29, 2020

Είμαι εργαζόμενος και δουλεύω με μερική απασχόληση σε επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή. Θα πάρω και εγώ τα 800 €;

Ναι. Το επίδομα αυτό θα το λάβουν τόσο οι πλήρως απασχολούμενοι, όσο και οι απασχολούμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Μάρτιος 29, 2020

Είμαι εργαζόμενος σε δύο επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού. Δικαιούμαι δύο επιδόματα;

Όχι. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
SIGN-IN
Ελληνικα