ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες που ανήκουν στις πληττόμενες κατηγορίες

Μάρτιος 29, 2020

Τι φοροελαφρύνσεις ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί;

Αναστολή πληρωμής για τέσσερις μήνες των φορολογικών και ασφαλιστικών μηνός Μαρτίου καθώς και δόσεων ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι 31/03. Το ίδιο ισχύει και για […]
Μάρτιος 29, 2020

Τι γίνεται με τις μεταχρονολογημένες επιταγές των επιχειρήσεων;

Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη […]
Μάρτιος 29, 2020

Γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται η επιχείρησή μου/δραστηριότητά μου στους ΚΑΔ που θα ενισχύσει η Πολιτεία αφού η δουλειά μου σταμάτησε τελείως;

Πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει την λειτουργία τους, καθώς οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σταμάτησαν  λόγω των έκτακτων συνθηκών που συμβαίνουν στην χώρα μας. Αλλά αφού το κράτος […]
Μάρτιος 29, 2020

Η αναστολή των δόσεων δανείων προς τις τράπεζες ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις ή και τα φυσικά πρόσωπα;

Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω […]
SIGN-IN
Ελληνικα