Πρόσβαση Gsis Minfin

 

 

  Μη δυνατή η πρόσβαση στα portals www.gsis.gr και www.minfin.gr τα Σαββατοκύριακα 7-8, 14-15 και 28-29 Νοεμβρίου 2015.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης σημαντικών έργων αναβάθμισης και επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τα Σαββατοκύριακα 7-8, 14-15 και 28-29 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα portals του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr και www.minfin.gr και κατά συνέπεια, δεν θα είναι διαθέσιμες και οι αντίστοιχες εφαρμογές του Υπουργείου. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

 

 

 
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in