ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

Μέχρι σήμερα οι μεταβολές στα έντυπα Ε9, Ε2, και Ε1 για τον ορθό υπολογισμό του Εν.Φ.Ι.Α.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, ότι σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2015, είναι η τελευταία ημέρα για τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του έτους 2014 (Ε9 2015), έτσι ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του Εν.Φ.Ι.Α., ο οποίος θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες από την Γ.Γ.Δ.Ε.

Η αρμόδια υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) θα προβεί στον υπολογισμό του Εν.Φ.Ι.Α. με βάση τα ακίνητα τα οποία οι φορολογούμενοι είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2015, και θα συμπεριλάβει τις μεταβολές που θα υποβληθούν με τις δηλώσεις Ε9 μέχρι και σήμερα 9.10.2015, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1212/24.9.2015.

-Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις δηλώσεις Ε2 και Ε1, προκειμένου να δηλωθούν ή να διορθωθούν τα ανάλογα στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα (κενά κτίσματα, οικογενειακό εισόδημα, αριθμός τεκνών, κ.λπ. ) τα οποία προσδιορίζουν τις τυχόν εκπτώσεις και απαλλαγές από τον Εν.Φ.Ι.Α..

Ευνόητο είναι ότι όσες δηλώσεις υποβληθούν θα έχουν και τα ανάλογα πρόστιμα όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ., αφού οι προθεσμίες υποβολής Ε9 - 2014 και δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, έχουν εκπνεύσει από το τέλος Αυγούστου.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in