Υπηρεσίες για επιχειρήσεις στο διεθνές περιβάλλον (Transfer Pricing)

  • Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Ίδρυση Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών επιχειρήσεων – Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραίτητων εταιρικών εγγράφων
  • Υπηρεσίες Φορολογικού εκπροσώπου, προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
  • Κατάθεση αίτησης αντικλήτου στην αρμόδια ΔΟΥ
  • Κατάθεση δήλωσης κατοίκων του εξωτερικού στην αρμόδια εφορία
  • Φορολογική συμβουλευτική όλο το χρόνο και ανάλυση φορολογικών υποχρεώσεων για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
  • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων για θέματα διεθνούς εμπορίου
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξεύρεση λύσεων σε διεθνή φορολογικά ζητήματα με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in