Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες οργάνωσης και αναδιοργάνωσης του Λογιστικού σας τμήματος εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

 

  • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστικών συστημάτων.
  • Διαμόρφωση λογιστικών σχεδίων.
  • Οργάνωση και εκπαίδευση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
  • Επίβλεψη και οργάνωση κοστολόγησης και τήρησης αποθηκών.
  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη σχεδίου αναλυτικής λογιστικής.
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in