Εταιρικά Θέματα

Η S.I.ROUSSOS & PARTNERS αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την :

  • Ίδρυση και σύσταση εταιρειών
  • Μετατροπές εταιρειών
  • Συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Λύσεις-Εκκαθαρίσεις εταιρειών
  • Εκτιμήσεις καθαρής αξίας επιχειρήσεων, εξαγορές, αυξήσεις-μειώσεις κεφαλαίου, κωδικοποιήσεις καταστατικών
  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
  • Έρευνα, προτάσεις, επίβλεψη και υποστήριξης έναρξης και λειτουργίας εταιριών στην αλλοδαπή

Η S.I.ROUSSOS & PARTNERS είναι επανδρωμένη με απόλυτα εξειδικευμένα στελέχη. Η μακρόχρονη πείρα τους και η βαθιά τους τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τη δέσμευση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες τους καθιστούν έμπιστους και αποτελεσματικούς συνεργάτες τόσο για την, S.I.ROUSSOS & PARTNERS όσο και για τον κάθε πελάτη.

Ο τρόπος που μετατρέπουμε την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη γνώση μας, σε πρακτικά εφαρμοζόμενες λύσεις επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει την εφαρμογή συγχρόνων χρηματοοικονομικών τεχνικών, προσαρμόζοντας τες
στην συγκεκριμένη κάθε φορά πραγματικότητα.

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in