Εργατική Νομοθεσία - Θέματα Μισθοδοσίας

  • Κάλυψη σε θέματα μισθοδοσίας κάθε είδους εταιρειών
  • Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων προσωπικού εταιριών
  • Προτάσεις για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων
  • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας
  • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
  • Customize report ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in