Η φιλοσοφία μας

 

 

Η φοροτεχνική-λογιστική εταιρεία Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει ένα φάσμα από φοροτεχνικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαθέτοντας μια επαγγελματική ομάδα στελεχών και συνεργατών. Βασικοί μας στόχοι είναι οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες και δέσμευση μας να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, καθώς και την βελτίωση όσων αφορά την απόδοση της επιχείρησης σας. Φροντίζουμε να διατηρείτε υγιές φορολογικό προφίλ απέναντι στις ελεγκτικές αρχές.Η προσαρμογή των εταιρειών σε αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να γίνει επιμελώς και με την ανάλογη σαφήνεια, αναδεικνύοντας  την Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σε ιδανικό εργαλείο για εσάς.

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in