Ανθρώπινο Δυναμικό

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της .Τα στελέχη μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, και τη φορολογία. Οι άνθρωποι μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας και παρέχουν έναν σωστό σχεδιασμό. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους στηρίζουμε για ένα καλύτερο κερδοφόρο μέλλον.

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg

Log in