• Λογιστικά

    Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες οργάνωσης...

  • Φοροτεχνικά

    Επίλυση φορολογικών προβλημάτων...

  • Εργατικά

    Εργατική νομοθεσία - Θέματα μισθοδοσίας

Ο Στάθης Ι. Ρούσσος

Σπούδασε στο University of East London στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από όπου και αποφοίτησε το 1996. Συμμετείχε μετοχικά σε μεγάλη ανώνυμη λογιστική εταιρία στη Θεσσαλονίκη με υποκαταστήματα σε Αθήνα, Κύπρο και Λονδίνο όπου κατείχε ηγετική θέση πραγματοποιώντας συνεργασίες με μεγάλες χρηματοοικονομικές και επενδυτικές επιχειρήσεις.

Κατά την διάρκεια της πολυετούς απασχόλησης του στη λογιστική εταιρεία ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο μεγάλου χαρτοφυλακίου πελατών τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Είχε υπό την εποπτεία του την σύνταξη, έγκριση, και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών εγκεκριμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των βιομηχανιών, των εξαγωγικών βιοτεχνιών και εταιριών σίτισης.

Έχει  υπάρξει σύμβουλος για την εισαγωγή εταιρειών τόσο στο Χ.Α.Α. όσο και στη Ν.Ε.Χ.Α. Επίσης έχει υπογράψει ισολογισμούς νοσοκομείων ως μέλος της λογιστικής εταιρείας που συμμετείχε.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διαλέξεις και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα εγχώριου και διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού με εργασίες στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των πρώτων υλών, των ακινήτων και του λιανικού εμπορίου.

Ο Ευστάθιος Ρούσσος είναι εγκεκριμένος λογιστής Α΄τάξης καθώς και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 
Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της S.I.ROUSSOS & PARTNERS είναι το ανθρώπινο δυναμικό της .Τα στελέχη μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, και τη φορολογία. Οι άνθρωποι μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας και παρέχουν έναν σωστό σχεδιασμό. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους στηρίζουμε για ένα καλύτερο κερδοφόρο μέλλον.

Log in