Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανθρώπινο Δυναμικό: Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. είναι το ανθρώπινο δυναμικό της .Τα στελέχη μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, και τη φορολογία. Οι άνθρωποι μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας και παρέχουν έναν σωστό σχεδιασμό. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους στηρίζουμε για ένα καλύτερο κερδοφόρο μέλλον.
Η Φιλοσοφία μας: Η Λογιστική - Φοροτεχνική εταιρεία Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. παρέχει ένα φάσμα από φοροτεχνικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαθέτοντας μια επαγγελματική ομάδα στελεχών και συνεργατών. Βασικοί μας στόχοι είναι οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε, καθώς και η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Φροντίζουμε να διατηρείτε ένα υγιές φορολογικό προφίλ απέναντι στις ελεγκτικές αρχές. Η προσαρμογή των εταιρειών σε αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να γίνει επιμελώς και με την ανάλογη σαφήνεια, αναδεικνύοντας την Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. σε ιδανικό εργαλείο για εσάς.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η εταιρία μας παρέχει ένα φάσμα από φοροτεχνικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με κύρια πλεονεκτήματα:
• Επαγγελματική, καταρτισμένη ομάδα στελεχών και συνεργατών.
• Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες.
• Πλήρη κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική, και τη φορολογία.
• Ψηφιακές ευκολίες για τους πελάτες μας.
Φροντίζουμε να διατηρείτε ένα υγιές φορολογικό προφίλ απέναντι στις ελεγκτικές αρχές.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ιδρυτής: Η Σ.Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. αποτελεί τη συνέχεια της ατομικής εταιρείας του κυρίου Ευστάθιου Ρούσσου, εγκεκριμένου Λογιστή Α’ Τάξης. Η εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2015. Παρέχει ένα φάσμα από Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες καθώς και πλήθος άλλων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες εταιρειών διαφόρων μορφών σε ένα σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον. Ο Ευστάθιος Ρούσσος σπούδασε στο University of East London στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από όπου και αποφοίτησε το 1996. Συμμετείχε μετοχικά σε μεγάλη ανώνυμη Λογιστική Εταιρεία με υποκαταστήματα σε Αθήνα, Λονδίνο, Κύπρο όπου κατείχε ηγετική θέση πραγματοποιώντας συνεργασίες με μεγάλες χρηματοοικονομικές και επενδυτικές επιχειρήσεις. Ήταν Υπεύθυνος για τον έλεγχο μεγάλου χαρτοφυλακίου πελατών τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. Έχει υπάρξει σύμβουλος για την εισαγωγή εταιρειών τόσο στο Χ.Α.Α. όσο και στη Ν.Ε.Χ.Α.
Το 2010 αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών η οποία μετατράπηκε το 2015 σε Ανώνυμη Εταιρεία και σήμερα απαριθμεί 25 Συνεργάτες και παρέχει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ VIDEO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

award1-iso2
award2-bite2
award3-dqs2
award4-iqnet2
SIGN-IN
Ελληνικα