FAQs

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για Επιχειρήσεις, Εργαζομένους και Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε την επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ με τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή πλήττονται.

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστολή πληρωμής για τέσσερις μήνες των φορολογικών και ασφαλιστικών μηνός Μαρτίου καθώς και δόσεων ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι 31/03. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ του Φεβρουαρίου.

  1. Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον.
  2. Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, θα λάβουν αναστολή των δόσεων του τραπεζικού δανείου τους για διάστημα 3 μηνών.

Για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα- που πλήττονται σύμφωνα με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ), προβλέπεται αρχές Απριλίου ενίσχυση ύψους 800 ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου-30 Απριλίου.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει την λειτουργία τους, καθώς οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σταμάτησαν  λόγω των έκτακτων συνθηκών που συμβαίνουν στην χώρα μας. Αλλά αφού το κράτος δεν τις έχει συμπεριλάβει στην δέσμη μέτρων, θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τους εργαζομένους τους (μισθούς), όσο και προς τους δημόσιους φορείς ( πληρωμή ΕΦΚΑ,ΦΠΑ, λοιποί φόροι). Παρόλα αυτά, όπως ήδη έχει αναφερθεί η λίστα είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίες και κλάδος των επιστημόνων δικαιούται επίδομα 600 € μέσω προγράμματος επαγγελματικής τηλεκατάρτισης υποχρεωτικών 100 ωρών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αναμένονται περισσότερες διευκρινίσεις για τον τρόπο είσπραξης των χρημάτων ή και ακόμη αλλαγές για το συγκεκριμένο καθεστώς.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-δεν υποχρεούται να καταβάλλει μισθό για την περίοδο από το αναγκαστικό κλείσιμο και μετά. Προσοχή, μισθό δικαιούνται όσοι παραμένουν εργαζόμενοι και ΔΕΝ έχει ανασταλεί η σύμβασή τους (σε περιπτώσεις e-shop ή delivery)
-δικαιούται αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων (τρεχουσών και δόσεων ρυθμίσεων) έως 31/08/2020 χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
-αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
-αναστολή καταβολής ρυθμίσεων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
-καταβολή ΜΟΝΟ του 60% του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιου
-χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω μείωσης τζίρου
-δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέχρι 1 μήνα για όλους ή μέρους των εργαζομένων της εταιρείας. Υποχρεωτικά δηλώνονται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ εως 31/03/2020.

Ναι. Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Όσοι εργοδότες προχωρούν σε απολύσεις από 18 Μαρτίου και μετά αποκλείονται από τα πακέτα των ειδικών ευεργετημάτων. Αντίθετα, οι απολύσεις που έγιναν μέχρι 17 Μαρτίου δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ένταξη των επιχειρήσεων στη δέσμη των μέτρων.

  1. Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον.
  2. Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

Εαν έχετε επιχείρηση που έχει αναστείλει τη λειτουργία της ή πλήττεται, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, κάνετε αναστολή των Συμβάσεων όλων των εργαζομένων ή μέρους αυτών και έπειτα ο εργαζόμενος με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, τα στοιχεία του και το IBAN κάνει αίτηση στην ειδική πλατφόρμα για να λάβει το επίδομα.

Διαχωρίζονται 3 κατηγορίες εταιρειών: (α) αυτές που τελούν σε πλήρη αναστολή λειτουργίας με εντολή κράτους (με βάση τη λίστα των ΚΑΔ που έχουν δημοσιευτεί) (β) αυτές που πλήττονται (με βάση τη λίστω των ΚΑΔ που πλήττονται και έχουν δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων λόγω σημαντικής μείωσης του τζίρου τους) (γ) αυτές που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες – λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας (δεν εντάσσονται σε καμία λίστα ΚΑΔ)

α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου των επιχειρήσεων που πλήττονται.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, θα λάβουν αναστολή των δόσεων του τραπεζικού δανείου τους για διάστημα 3 μηνών.

Κανονικά θα καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου στους εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία και ΔΕΝ αναφέρονται στους συγκεκριμένους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.  Παράλληλα, η ημερομηνία καταβολής του δώρου Πάσχα για τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν πληγεί και συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών, εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, με ανοιχτή ημερομηνία που θα επιλέξει ο ίδιος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το 72 ΦΕΚ Α 68 και με ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαρτίου 2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της  ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεσμεύει την επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζομένους τις από 20 Μαρτίου έως 20 Απριλίου χωρίς να γίνει μείωση προσωπικού , ούτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – εκ περιτροπής απασχόληση. Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, ΕΩΣ έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει την λειτουργία τους, καθώς οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σταμάτησαν  λόγω των έκτακτων συνθηκών που συμβαίνουν στην χώρα μας. Αλλά αφού το κράτος δεν τις έχει συμπεριλάβει στην δέσμη μέτρων, θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τους εργαζομένους τους (μισθούς), όσο και προς τους δημόσιους φορείς ( πληρωμή ΕΦΚΑ,ΦΠΑ, λοιποί φόροι). Παρόλα αυτά, όπως ήδη έχει αναφερθεί η λίστα είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Είναι η άδεια που δικαιούται ένας από τους 2 γονείς με παιδί που βρίσκεται σε βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή ειδικό σχολείο ή σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, για την φύλαξή του, λόγω κλεισίματος των σχολείων.

Η Άδεια Ειδικού Σκοπού (και όχι η συμπληρωματική άδεια που χρεώνεται στον εργαζόμενο), έχει αποδοχές εκ των οποίων τα 2/3 αυτών πληρώνονται από τον εργοδότη και το 1/3 από το κράτος με τρόπο που θα οριστεί από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Για κάθε 3 μέρες άδεια ειδικού σκοπού, ο εργαζόμενος θα παίρνει 1 επιπλέον ημέρα αδείας που θα αφαιρείται από την κανονική του άδεια.

Με υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου προς την επιχείρησή του συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι δεν θα την λάβει από τον άλλο.

Αν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα.

Αν και οι 2 γονείς εργάζονται αλλά ο 1 από τους 2 εργάζεται με τηλεργασία, κανένας από τους 2 δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

Αν ένας γονέας εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, την άδεια δικαιούται και πάλι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα.

Αν ο 1 από τους 2 γονείς δεν εργάζεται, τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια.

Εαν είστε εργαζόμενος που η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της ή πλήττεται, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS μπαίνετε στην ειδική πλατφόρμα και δηλώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για αναστολή της Σύμβασης εργασίας (αριθμό που παρέχει ο εργοδότης) και τον αιρθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού για να πάρετε τα χρήματα.

Οι εργαζόμενοι-δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα λάβουν τα 800 € στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Η αποζημίωση αυτή αφορά ενάμιση μήνα και ειδικότερα το διάστημα 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Τα φυσικά πρόσωπα-δηλαδή εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις- που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση και θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, θα λάβουν αναστολή των δόσεων του τραπεζικού δανείου τους για διάστημα 3 μηνών.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, θα μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του σπιτιού τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Όχι. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Ναι δικαιούται ο εργαζόμενος το επίδομα. Αφού στην επιχείρηση που εργάζεται έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ο εργοδότης του θα τον συμπεριλάβει στην υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπεύθυνης  δήλωσης που θα του έχει δώσει ο εργοδότης του.

Ναι. Το επίδομα αυτό θα το λάβουν τόσο οι πλήρως απασχολούμενοι, όσο και οι απασχολούμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Μπορείτε να λάβετε ειδική άδεια, εφόσον ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Ενημερώνετε άμεσα τον εργοδότη για την κατάσταση της υγείας σας. Σε αυτήν την περίπτωση η αμοιβή καταβάλλεται κανονικά

Load More

SIGN-IN
Ελληνικα